Nguyen Ha Hotel

Nguyen Ha Hotel

+ Vị trí khách sạn:TP Vũng Tàu
Mã khách sạn: Nguyen Ha Hotel
Tình trạng: Còn chỗ
Chỉ còn 25 !0 phòng đã được đặt
$12,00
-+