Offshore 1 Hotel Vung Tau

Offshore 1 Hotel Vung Tau

+ Vị trí khách sạn:TP Vũng Tàu
Mã khách sạn: Offshore 1 Hotel Vung Tau
Tình trạng: Còn chỗ
Chỉ còn 10 !0 phòng đã được đặt
$25,00
-+