Palace Hotel
-7%

Palace Hotel

+ Vị trí khách sạn:TP Vũng Tàu
Mã khách sạn: Palace Hotel
Tình trạng: Còn chỗ
Khuyến mại:$65,00
Giá thường:$70,00
Tiết kiệm:$5,00
Chỉ còn 112 !0 phòng đã được đặt
$70,00$65,00
-+