Rex Hotel Vung Tau

Rex Hotel Vung Tau

+ Vị trí khách sạn:TP Vũng Tàu
Mã khách sạn: Rex Hotel Vung Tau
Tình trạng: Còn chỗ
Chỉ còn 77 !0 phòng đã được đặt
$47,00
-+