Thanh Phuong Hostel

Thanh Phuong Hostel

+ Vị trí khách sạn:TP Vũng Tàu
Mã khách sạn: Thanh Phuong Hostel
Tình trạng: Còn chỗ
Chỉ còn 23 !0 phòng đã được đặt
$17,00
-+