Thanh Xuan Hotel Vung Tau

Thanh Xuan Hotel Vung Tau

+ Vị trí khách sạn:TP Vũng Tàu
Mã khách sạn: Thanh Xuan Hotel Vung Tau
Tình trạng: Còn chỗ
Chỉ còn 17 !0 phòng đã được đặt
$17,00
-+