Thang Muoi Hotel
-8%

Thang Muoi Hotel

+ Vị trí khách sạn:TP Vũng Tàu
Mã khách sạn: Thang Muoi Hotel
Tình trạng: Còn chỗ
Khuyến mại:$55,00
Giá thường:$60,00
Tiết kiệm:$5,00
Chỉ còn 91 !0 phòng đã được đặt
$60,00$55,00
-+