Minh Chau Hotel

Minh Chau Hotel

+ Vị trí khách sạn:TP Vũng Tàu
Mã khách sạn: Minh Chau Hotel
Tình trạng: Còn chỗ
Chỉ còn 12 !0 phòng đã được đặt
$14,00
-+