Xuan Binh Hotel

Xuan Binh Hotel

+ Vị trí khách sạn:TP Vũng Tàu
Mã khách sạn: Xuan Binh Hotel
Tình trạng: Còn chỗ
Chỉ còn 18 !0 phòng đã được đặt
$13,00
-+