Bao Dam Hang Hai Hotel

Bao Dam Hang Hai Hotel

+ Vị trí khách sạn:TP Vũng Tàu
Mã khách sạn: Bao Dam Hang Hai Hotel
Tình trạng: Còn chỗ
Chỉ còn 20 !0 phòng đã được đặt
$11,00
-+