Thanh Binh Hotel

Thanh Binh Hotel

+ Vị trí khách sạn:TP Vũng Tàu
Mã khách sạn: Thanh Binh Hotel
Tình trạng: Còn chỗ
Chỉ còn 15 !0 phòng đã được đặt
$17,00
-+