Van Hoa Phat Hotel

Van Hoa Phat Hotel

+ Vị trí khách sạn:TP Vũng Tàu
Mã khách sạn: Van Hoa Phat Hotel
Tình trạng: Còn chỗ
Chỉ còn 31 !0 phòng đã được đặt
$13,00
-+