Ngoc Thuan Motel
-14%

Ngoc Thuan Motel

+ Vị trí khách sạn:TP Vũng Tàu
Mã khách sạn: Ngoc Thuan Motel
Tình trạng: Còn chỗ
Khuyến mại:$12,00
Giá thường:$14,00
Tiết kiệm:$2,00
Chỉ còn 8 !0 phòng đã được đặt
$14,00$12,00
-+