Ngoc Han Hotel

Ngoc Han Hotel

+ Vị trí khách sạn:TP Vũng Tàu
Mã khách sạn: Ngoc Han Hotel
Tình trạng: Còn chỗ
Chỉ còn 50 !0 phòng đã được đặt
$16,00
-+