Hoang Chanh Tri Hotel

Hoang Chanh Tri Hotel

+ Vị trí khách sạn:TP Vũng Tàu
Mã khách sạn: Hoang Chanh Tri Hotel
Tình trạng: Còn chỗ
Chỉ còn 20 !0 phòng đã được đặt
$16,00
-+