Huong Thao Hotel

Huong Thao Hotel

+ Vị trí khách sạn:TP Vũng Tàu
Mã khách sạn: Huong Thao Hotel
Tình trạng: Còn chỗ
Chỉ còn 20 !0 phòng đã được đặt
$21,00
-+